Els nostres serveis

El tipus d'intervenció que oferim va destinada a les persones que presentin algun tipus de dificultat relacionada amb la parla, el llenguatge, la comunicació, l'aprenentatge i el desenvolupament en general.

Desenvolupament cognitiu en general

La importància d'una bona detecció i estimulació precoç de qualsevol dificultat és cabdal ja que els nens i nenes d'edats molt tempranes tenen una gran capacitat per aprendre.
És important, doncs, dur a terme un treball d'estimulació d'aquelles dificultats que s'observen per tal de que poc a poc es vagin superant o tinguin la menor incidència possible en el desenvolupament de la persona.
També és imprescindible el treball amb la família i l'escola: donar pautes, recursos i coordinar-nos entre tots per tal d'oferir una atenció de qualitat i coherent a l'infant.

Aquest tipus d'intervenció va adreçada a:

 • Nens i nenes d'edats tempranes (0-5 anys) que mostren algun tipus de dificultat relacionada amb el llenguatge, la comunicació, l'aprenentatge i el desenvolupament en general.
 • Nens, nenes i joves que presentin una discapacitat intel·lectual.
 • Nens, nenes i joves que tinguin altes capacitats.

Parla

Les dificultats de parla es relacionen amb l'execució i coordinació dels diferents òrgans encarregats de produir els sons de la parla, respirar o deglutir.
El retard o trastorn de la parla significa que el nen, nena o jove en el moment de parlar, altera un o varis sons (dislàlies). Aquesta dificultat també es mostra si l'alumne omet o substitueix una o varies síl·labes en una paraula.
Altres dificultats de la parla es vinculen amb la dificultat o incapacitat de la persona per produir els sons, respirar o empassar correctament els aliments.

Aquesta intervenció va adreçada a persones que presentin les següents dificultats:

 • Dislàlies.
 • Disàrtria.
 • Anàrtria.
 • Deglució atípica.
 • Disglòssia.
 • Hipotonia o hipertonia de la zona orofacial.

Llenguatge escrit i oral, comunicació, aprenentatge i desenvolupament en general

Les dificultats relacionades amb llenguatge es poden donar tant en la comprenió com en l'expressió del llenguatge escrit com en el missatge oral o en la comunicació a nivell general. Moltes de les dificultats d'aprenentatge i el desenvolupament en general van molt relaciones amb el llenguatge i la comunicació ja que el llenguatge ens permet entendre, interactuar amb el món i aprendre.La intervenció centrada en aquests àmbits s'enfoca a persones que presentin:

Ritme i fluència del discurs

La tartamudesa significa la dificultat que té una persona de mantenir un bon ritme i fluència del missatge oral que està produint. Aquesta dificultat es pot donar sempre o en segons quines situacions determinades.

Aquesta intervenció s'adreça a persones que presenten:

 • Disfèmia.
 • Taquifèmia.

Veu

Els trastorns de la veu tenen diferents graus de gravetat i poden presenta-se en forma de diferents patologies però generalment la persona sempre mostra els mateixos símptomes: disfonia, o fins i tot afonia, cansament a l'hora de parlar, dolor i/o tensió a la zona cervical, entre altres.

La intervenció dels trastorns de la veu va adreçada a persones que presenten:

 • Nòduls.
 • Pòlips.
 • Disfonia funcional.

Reforç escolar

Duem a terme un suport a l'estudiant en les matèries que ell/a necessita però anem un pas més: mentre repassem els continguts, duem a terme tot tipus d'estratègies d'aprenentatge que permetin que l'alumne desenvolupi un aprenentatge estratègic, funcional i competencial. Aquest li permet reflexionar sobre el seu propi procés d'aprenentatge i desenvolupar allò que anomenem "aprendre a aprendre".

Adreçat a:

 • Alumnes de Primària i Secundària.

Altres serveis

A part de la intervenció directa amb la persona i el seu entorn, oferim altres serveis, de caràcter ,és puntual, també relacionats amb el nostre objectiu:

 • Formació a les famílies i educadors per a prevenir i millorar patrons de parla, comunicació i llenguatge.
 • Formació i assessorament a docents, cuidadors, infermers i altres professionals que treballen amb nens i adults que presenten dificultats en el llenguatge, la comunicació, l'aprenentatge i el desenvolupament.
 • Formació per professionals que utilitzin la veu com a una de les eines bàsiques per treballar: docents, monitors, guies, entre altres.
 • Assessorament acadèmic i professional per joves.